Welkom Op de website van de familie “Van der Haagen”
Deze site is bedoeld te dienen als uitwisselingsplatform voor informatie, van belang voor de familie Van der Haagen en aanverwanten. Dit betreft de verdere uitwerking van de stamboom en vooral een toelichting op het nieuwe Familieboek “HET GESLACHT VAN DER HAAGEN 1417-2017”, zes eeuwen familiegeschiedenis, uitgegeven in 2018. Met de familie Van der Haagen wordt bedoeld de familie t/m de huidige XXVIIIe generatie als beschreven in: “HET GESLACHT VAN DER HAAGEN 1417-1932” Op de site is een 7 tal grafische overzichten te zien van het deel van de stamboom tot ca. 1800 en de verschillende takken daarna; ook geeft deze site inhoudelijke informatie en laat in het Familieboek opgenomen afbeeldingen zien.
Datum laatste  update: april  2020