VOORTGANG BOUW STAMBOOM  Sinds nevenstaande datum is niet alleen aandacht besteed aan het bezoek van onze familie uit Brazilië, maar is ook aandacht besteed aan de verdere invulling van de gegevens in de verschillende takken, zodanig dat publicatie mogelijk is. Overigens wil dat niet zeggen dat de invulling van de basisgegevens compleet is. Veel archieven in Haarlem, Alkmaar, Den Helder, Den Haag en Amsterdam zijn geraadpleegd en er is uitgebreid gebruik gemaakt van veel bronnen op internet, o.a. in krantenarchieven.  Ook is in het kadaster onderzocht welk hotel wiens eigendom was in Alkmaar. Gebleken is dat Johannes S1 eigenaar was van hotel de “Toelast” en diens zoon Thomas AA5 van hotel “de Roode Leeuw”. Johannes AA12 heeft e.e.a. voortgezet na de dood van zijn vader en zijn broer. Uit de archieven van Amsterdam en Den Haag is meer informatie gehaald over de stamvader van de Helderse tak Frans Coenraad S2. Vanaf dit moment wordt aandacht besteed aan het vervolmaken van de stamboom, niet alleen  door het aanvullen van gegevens, maar ook door het toevoegen van afbeeldingen. Het ontbreekt vooral in de huidige generatie aan voldoende gegevens om compleet te kunnen zijn voor de publicatie van een nieuw “Familieboek”, nog afgezien van voldoende afbeeldingen ook in de overige generaties. Er wordt vanuit gegeaan dat het volledig uitwerken van het Braziliaans deel niet mogelijk zal zijn; voor het Amerikaanse deel wordt dit wel mogelijk geacht. Er wordt hierbij een dringend beroep gedaan aan alle familieleden die dit lezen om, indien relevant, nog gegevens en afbeeldingen aan te leveren m.b.v. het contactformulier op de contact pagina; v.w.b. afbeeldingen via e-mail door te klikken op e-mail adres op de contactpagina.   © AntonFJ  2011  Ontwikkelingen in/van de stamboom Familiebezoek uit Brazilië  Denise, Manoel en Liane van der Haagen da Silva uit Rio de Janeiro hebben in september 2010 een bezoek gebracht aan Alkmaar, Den Helder en Amsterdam. Bedoeling was met eigen ogen de roots te zien van hun voorvader Simon Cornelis CA8 en de familie in Nederland persoonlijk te ontmoeten. © AntonFJ  2011