Parentelen De hieronder weergegeven knoppen (links) leiden naar overzichten van de stamboom (volgens het familieboek “Het geslacht van der Haagen 1417-1932) en de uitbreiding/voortzetting van de stamboom tot heden, vanaf de weergave in 1932. De overzichten zijn in schematische vorm (grafisch parenteel) en in tekstvorm (tekstparenteel). Een parenteel is een overzicht van alle afstammelingen van een persoon in de stamboom, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn. De eerste parentelen zijn vanaf Jan van der Haagen (A1), geboren ca. 1375,  t/m de stamhouders van de onderscheidene takken en daarna per tak: Alkmaarse tak: Johannes van der Haagen (S1), geboren 1782 Helderse tak: Frans Coenraad van der Haagen (S2), geboren 1784                                                      Haagse tak: Matthijs van der Haagen (S3), geboren 1786 De relevante gegevens en afbeeldingen zijn opgeslagen in “Aldfaer”, waarmee ook de overzichten zijn samengesteld.    © AntonFJ  2011 Klik op knoppen en afbeeldingen: Gegevens inzien door selectie op naam en alfanumerieke code In de databank kan gezocht worden via een index op beginletter achternaam. Als vanuit de overzichten naam, en bij van der Haagens tevens de code, bekend is, kan via de onderstaande knop een persoon daarop geselecteerd worden en  daarmee toegang verleend tot de gegevens. Een kwartierstaat (overzicht van alle voorouders zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn) kan worden aangevraagd m.b.v. het contactformulier (zie pagina “contact”).Daarbij aangeven voor welke persoon (proband) een kwartierstaat gevraagd wordt. Het overzicht wordt per e-mail verstrekt in PDF format. PDF wordt gelezen met Acrobat Reader; gratis te downloaden. © AntonFJ  2011