Deze site is bedoeld te dienen als uitwisselingsplatform voor informatie, van belang voor de familie van der Haagen en aanverwanten. Dit betreft niet alleen familie gebeurtenissen, maar ook de verdere uitwerking van de stamboom. Met de familie van der Haagen wordt bedoeld de familie t/m de huidige XXIe generatie als beschreven in : “HET GESLACHT VAN DER HAAGEN 1417-1932” Op de site  zijn grafische en tekst overzichten te zien van de verschillende takken, maar ook een database met de gegevens en afbeeldingen van familie leden. © AntonFJ  2011